Buskerud


Buskerud fylkeskommune har laget tre rapporter i forbindelse med Fylkesprognoser.no; en for befolkning, en for boligbehov og en for arbeidsliv. De to sistnevnte rapportene er basert på befolkningsprognosene, og vi anbefaler derfor at man leser rapporten om befolkning først. En egen beregning for framtidig flytting ligger til grunn for befolkningsframskrivningene.

I rapportene foreligger data og figurer på fylkesnivå, men på forespørsel er det mulig å få flere figurer og tall på kommunenivå.

Kontaktpersoner i Buskerud fylkeskommune:

Espen Karstensen
Tlf. 32 80 86 67
espen.karstensen@bfk.no

Amarjit Singh
Tlf. 32 80 87 84
amarjit.singh@bfk.no