Befolkningsvekst og boligbehov


Prognosene for 2014 viser befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland fram til 2030.

Ifølge prognosene kommer Rogaland til å ha 566 000 innbyggere i 2030. Dette innebærer en befolkningsvekst på 115 000 personer fra 2013 til 2030. Det vil være størst befolkningsøkning i de eldste aldersgruppene. Antall personer over 67 år vil øke fra 50 000 til over 80 000, det vil si med mer enn 30 000 personer. Befolkningsveksten i aldersgruppen over 67 år utgjør 32 prosent av den totale veksten.

Når det gjelder framtidig boligbehov, viser prognosene at Rogaland har behov for over 50 000 nye boliger innen 2030.

Kontaktpersoner:
Kari Jøsendal kari.josendal@rogfk.no
Torbjørn Rathe torbjoern.rathe@rogfk.no

Fylkesprognoser 2014 Rogaland.pdf(pdf)