Nordic and Baltic Regions in a European Development and Policy Context - NIBR


NIBR arrangerer 14-15 mars 2012 etter ESPON-seminar. Dette er ikke et tradisjonelt fagseminar, men Panda-brukere er hjertelig velkomne til å delta.

Det er ingen konferanse-avgift.

Påmelding gjøres innen 4. mars.


Påmelding

eZHumanCAPTCHA