Panda brukerseminar, 1. – 2. oktober - Rica Hell


Pandagruppen og SINTEF inviterer alle brukere av Panda til brukerseminar i på Rica Hell i Stjørdal (ved Værnes Lufthavn Trondheim) 1. – 2. oktober 2009.

Hovedtema for seminaret vil være ”Hvordan er Panda relevant for ulike arbeidsoppgaver i fylkeskommunen i dag?”. Fokus vil være på de utvidede oppgavene for fylkeskommunen som bla. ligger i den nye plan- og bygningsloven som kom i 2008 (plandelen), nye oppgaver som følge av forvaltningsreformen mm.

Aktuelle tema:

  • Utarbeidelse av planstrategidokumenter
  • Oppfølging av forvaltningsreformen
  • Fylkeskommunens veiledningsansvar ovenfor kommunene
  • Fylkeskommunenes ansvar som utviklingsaktør
  • Utarbeidelse av faktagrunnlag og saksgrunnlag
  • Konsekvensanalyser

Seminaret vil både inneholde ulike foredrag, samt en workshop hvor relevante problemstillinger og erfaringer blir gjennomgått og diskutert.

Deltakerne må dekke reise. Pandagruppen dekker alle øvrige kostnader knyttet til seminar og overnatting. Seminaret starter opp kl 10 1. oktober og avsluttes kl 14 2. oktober. Mer detaljert program følger.

Se vedlagte program for brukerseminaret:

Det vil i forbindelse med seminaret også avholdes et kurs 30. september, hvor tema er generell innføring i bruk av Pandamodellen. Det kreves egen påmelding til dette kurset. Pandagruppen bidrar til finansiering av kurset slik at kursavgiften som den enkelte deltaker må dekke holdes på kr 1000,- pr. person. Utover dette må deltakeren selv dekke kostnader for overnatting og bespisning (kr 1490,-). Kurset vil bli avholdt på samme sted som brukerseminaret.

Se vedlagte dokument som viser program for kurset:

Vi vil gjerne at alle som skal delta på kurset, og som ikke har brukt Panda før har gått gjennom det vedlagte dokumentet på forhånd :

(og hvis dere ikke er brukere enda, registrer dere her: http://www.pandagruppen.no/user/register )

Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk på "Meld deg på!".

Presentasjonene fra seminaret ligger her.