Deltakerliste


Organisasjon Navn Opsjoner
Akershus Fylkeskommune Cathrine Bergjordet Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, NB! Ikke dagpakke dag 2
Asplan Viak as Sven Haugberg Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
Asplan Viak AS Steinar Onarheim Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-),
Buskerud fylkeskommune Amarjit Singh Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
Hedmark fylkeskommune Inger Stensgaard Sørensen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Hedmark fylkeskommune Espen Køhn Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-),
Hordaland fylkeskommune Stian Skår Ludvigsen Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-),
Hordaland fylkeskommune Lasse Kolbjørn Anke Hansen Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Innovasjon Norge Trond Erik Dekko Andersen Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
KMD Vidar Jensen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
KMD Anne-Merete Halpern Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-),
Møre og Romsdal Fylkeskommune Trygve Grydeland Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
Nordland fylkeskommune Erlend Nikolaisen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16. november
Nordland fylkeskommune Torbjørn Trane Jensen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker dobbeltrom (kr 1595,- per natt),
Nordland fylkeskommune Jenny Sofie Kjemphei Larsen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Norut Sindre Myhr Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-),
NTFK Per Jorulf Overvik Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hans Henrik Bull Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Rogaland fylkeskommune Torbjørn Rathe Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
SINTEF Teknologi og samfunn Heidi Bull-Berg Jeg deltar bare 16 november (u/ overnatting, dagpakke kr 525,-), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-),
SNITEF Ulf Johansen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november,
Sogn og Fjordane fylkeskommune Sondre Sognnes Haugen Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Sogn og Fjordane fylkeskommune Mie Dahl Pind Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Sogn og Fjordane fylkeskommune Jo Tore Kristoffersen Jeg deltar bare 17 november (u/ overnatting, dagpakke kr 495,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Sør-Trøndelag fylkeskommune Jon Olav Sliper Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Telemark fylkeskommune Kjersti Norgård Aase Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg deltar 16 -17 november uten overnatting (dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Troms Fylkeskommune Ann-Christin Hansen Ese Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Troms fylkeskommune Kjetil Larsen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Troms fylkeskommune Øystein Miland Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),
Troms fylkeskommune /Næringsetaten Tore Østgård Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00), Jeg ønsker introkurs PANDA (NB! Starter 8 00 16 november), Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-)
Vest-Agder fylkeskommune/Aust-Agder fylkeskommune Børje M. Michaelsen Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17. november 13.00-15.00),
Østfold fylkeskommune KJell Rennesund Jeg deltar 16 -17 november (m/ overnatting kr 1395,-, dagpakker totalt kr 1020,-), Jeg ønsker å delta på felles middag på kvelden 16 november, Jeg ønsker overnatting 15 - 16 november (kr 1395,-), Jeg ønsker kurs i Fylkesprognoser (NB! 17 november 13 00-15 00),