Panda brukerseminar 24.–25. november 2011 - Rica Bakklandet, Trondheim


Pandagruppen og SINTEF inviterer alle brukere av Panda til brukerseminar på Rica Bakklandet Hotel i Trondheim 24. – 25. november 2011.

Tema for brukerseminaret vil være "Panda som verktøy i konsekvensanalyser".

Brukerseminaret starter med felles lunsj klokken 13.00 24. november og avsluttes med felles lunsj klokken 13.00 25.november.

Vedlagt finner du programmet for seminaret:

I forkant av seminaret vil det bli et eget møte for eierne (kl 10-13) for å drøfte videre strategi for Pandagruppen i lys av resultatene fra den ferske brukerundersøkelsen.

Kurs

Det vil i forbindelse med seminaret også avholdes et kurs i bruk av Panda 23. november. Pandagruppen bidrar til finansiering av kurset slik at kursavgiften som den enkelte deltaker må dekke holdes på kr 1000,- pr. person. Utover dette må deltakeren selv dekke kostnader for reise, overnatting og bespisning. Kurset vil bli avholdt på samme sted som brukerseminaret. Tidspunktet for kurset er: 23. november klokken 10.00 – 17.00, lunsj klokken 13.00, middag klokken 19.00.

Priser

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.

Helpensjon (inkluderer middag, overnatting, frokost, lunsj, kaffepauser, lokaler): 1550,- pr. døgn i enkeltrom (normalprisen er kr 2015,- og forskjellen dekkes av Pandagruppen). Kun dagpakke (inkluderer lunsj, kaffepauser, lokaler): 555,- pr. dag. Middag ikke-boende: fra 465,-. Kun overnatting med frokost (tilknytningsdøgn): 995,- pr. døgn (enkeltrom). Egenandel kurs 1000,-.

Påmelding

For påmelding til kurs og brukerseminar, fyll ut skjemaet nedenfor og trykk på "Meld deg på!". FRIST FOR PÅMELDING: MANDAG 7. NOVEMBER!