Panda brukerseminar 25.–26. november - Rica Hell, Stjørdal


Pandagruppen og SINTEF inviterer alle brukere av Panda til brukerseminar i på Rica Hell i Stjørdal (ved Værnes Lufthavn Trondheim) 25. – 26. november 2010.

Vedlagt finner du programmet for seminaret:

Deltakerne må selv dekke reise og opphold. Seminaret starter opp kl 10.00 25. november og avsluttes kl 14.00 26. november.

Pandakurs 24. november - Rica Hell

Det vil i forbindelse med seminaret også avholdes et kurs 24. november. Kurset vil være ”videregående” som bygger på introduksjonskurs holdt tidligere (2009). Pandagruppen bidrar til finansiering av kurset slik at kursavgiften som den enkelte deltaker må dekke holdes på kr 1000,- pr. person. Utover dette må deltakeren selv dekke kostnader for reise, overnatting og bespisning. Kurset vil bli avholdt på samme sted som brukerseminaret.

Tidspunktet for kurset er: 24.november: 10.00 – 17.00, lunsj 13.00, middag 19.00

Hvis noen ønsker et introduksjonskurs som grunnlag for kurset 24.november gis det et tilbud om dette den 23. november i SINTEFs lokaler i Trondheim. Deltagerne må da betale full kursavgift, reise, overnatting og bespisning selv. Kurset vil bare bli avholdt ved behov, og kursavgiften blir mindre jo flere som melder seg på! Hvis dette er ønskelig send en e-post til: ulf.johansen@sintef.no.

Priser

Helpensjon (inkluderer middag, overnatting, frokost, lunsj, kaffepauser, lokaler): 1525,- pr. døgn (enkeltrom). Kun dagpakke (inkluderer lunsj, kaffepauser, lokaler): 550,- pr. dag. Middag ikke-boende: 395,-. Kun overnatting med frokost: 1250,- pr. døgn (enkeltrom). Egenandel kurs 1000,-.

For påmelding til kurs og brukerseminar på Hell, fyll ut skjemaet nedenfor og trykk på "Meld deg på!".