Eksempler


Her er oversikter over anvendelse av Panda i noen konkrete prosjekter.

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 09.12.2016

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 05.01.2015

Konsekvensanalyse for næringslivet i Etne ved vegomlegging

Oppdragsgiver: Etne kommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 11.06.2011

Boligbehovsprognose og flyttestatistikk for Nordhordland

Oppdragsgiver: Regionrådet Nordhordland

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 30.05.2012

Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Hordaland

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Kathrin Jakobsen, Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 24.04.2012

Effektvurdering av Flytt til Hardanger

Oppdragsgiver: Flytt til Hardanger

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen

Fullført: 22.12.2011

Askøy – Folketallsutvikling og boligbyggebehov

Oppdragsgiver: Askøy kommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Ronny Strand

Fullført: 13.09.2009

Beregning av fruktbarhetsrater ("samlet fruktbarhetstall") på kommunenivå

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

Utført av: Hordaland fylkeskommune

Forfatter(e): Ronny Strand

Fullført: 01.06.2006

Omstillingsbehov Meråker kommune

Oppdragsgiver: Meråker kommune

Utført av: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Forfatter(e): Roald Sand

Fullført: 01.01.2007

Omstillingsbehov i Nærøy kommune

Oppdragsgiver: Nærøy kommune

Utført av: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Forfatter(e): Roald Sand

Fullført: 01.10.2007