Velkommen


PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser etc.

Pandagruppen forvalter systemet, og består av 18 fylkeskommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge. En rekke konsulenter og forskningsinsitusjoner benytter også PANDA.

Les mer om Panda

Nyheter


100417 - Påmelding stengt for felles brukerseminar med Kompas-Forum 11.-12. mai 2017 og årsmøte 12. mai 2017 i Trondheim

Påmeldingen til brukerseminaret er nå stengt. Kontakt post@pandagruppen.no  om du ønsker å delta på brukerseminaret eller årsmøtet.

210217 - Påmelding åpnet for felles brukerseminar med Kompas-Forum 11.-12. mai 2017 og årsmøte 12. mai 2017 i Trondheim

Tema vil være forutsetninger i prognosearbeid. Årsmøtet vil bli avholdet andre dag. Mer info og påmelding: http://pandagruppen.no/Informasjon/Brukerseminar-AArsmoeter/Brukerseminar-og-aarsmoete-11.-12.-mai-2017-Scandic-Nidelven-Trondheim.

060217 - Felles brukerseminar med Kompas-Forum 11.-12. mai 2017 i Trondheim

Det blir felles brukerseminar i Trondheim for Pandagruppen og Kompas-Forum 11.-12. mai 2017. Tema vil være forutsetninger i prognosearbeid. Årsmøtet vil bli avholdet etter lunsj andre dag. Påmeldingen åpner snart.

051216 - Framflyt oppdatert

Framflyt er nå oppdatert med tall for 2016. Framflyt er et verktøy for å utføre regresjonsanalyse for å forklare og fremskrive flytting inn og ut av hver eneste norske kommune. Mer informasjon og nedlasting her.

291116 - Intensjonskunngjøring for ny avtale med SINTEF publisert
Pandagruppen har i dag publisert en intensjonskunngjøring om å inngå en ny avtale med SINTEF om drift, vedlikehold og utvikling av Pandasystemet. Du kan lese kunngjøringen her.

141016 - Påmeldingen til brukerseminaret høsten 2016 stengt
Påmeldingen til brukerseminaret 16.-17. november i Bergen er nå stengt. Om du ønsker å delta, kontakt lasse.hansen@hfk.no.

131016 - Siste frist for påmelding til brukerseminar høsten 2016!
I dag er siste frist for påmeldingen til brukerseminaret 16.-17. november i Bergen. Denne gangen blir det fokus på omstillingsmodulen/sårbarhetsanalyser og næringsmodulen, i tillegg til kurs i Fylkesprognoser og selvfølgelig nybegynnerkurs. Les mer og meld deg på her.

310816 - Påmelding til brukerseminar høsten 2016 åpnet!

Påmeldingen til brukerseminaret 16.-17. november i Bergen er åpnet. Denne gangen blir det fokus på omstillingsmodulen/sårbarhetsanalyser og næringsmodulen, og selvfølgelig nybegynnerkurs. Les mer og meld deg på her.

05082016 - Brukerseminar høsten 2016
Pandagruppen avholder brukerseminar 16. og 17. november i Bergen. Sett av datoene på kalenderen. NB: Vi starter kl. 08:00.

21072016 - Ny daglig leder i Pandagruppen
Lasse Anke Hansen, Hordaland fylkeskommune, tiltrer som daglig leder (40 %) i Pandagruppen fra og med 1. september 2016.

01062016 - Årsmøteprotokoll publisert
Godkjent årsmøteprotokoll er publisert. Du finner linken nederst på programmet i Kirkenes

11052016 - Vedtektene oppdatert
Årsmøtet vedtok store endringer i Pandagruppens vedtekter. Disse er nå oppdatert.

09052016 - Nytt styre i Pandagruppen
Årsmøtet i 2016 valgte følgende styre til Pandagruppen:

Faste styremedlemmer:
Stian Skår Ludvigsen, Hordaland - 1 år
Cathrine Bergjordet, Akershus fylkeskommune – 2 år
Torbjørn Trane Jensen, Nordland fylkeskommune – ikke på valg
Trygve Grydeland, Møre og Romsdal fylkeskommune – 2 år

Vararepresentanter:
1. Per Jorulf Overvik, Nord Trøndelag -  ikke på valg
2. Øystein Olav Miland, Troms – ikke på valg

Vararepresentantene kan møte på styremøtene.

09052016 - Kurs/brukerseminar/årsmøte 2016
Pandagruppen arrangerte kurs/brukerseminar/årsmøte 2016 på Scandic Kirkenes 27. og 28. april 2016.
Onsdag 27. april var det grunnkurs i bruk av Panda. Her var det hele 17 deltakere.
Torsdag 28. april var det brukerseminar med omstilling og ny modul for konsekvensberegninger som stod i fokus. Det nye brukergrensesnittet fikk god tilbakemelding fra deltakerne.
På ettermiddagen ble årsmøtet gjennomført. Steinar Johansen ble valgt til møteleder og loste oss, som alltid, gjennom årsmøtet med stødig hånd.
 

Pandagruppen


Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon

Pandagruppen, c/o Hordaland fylkeskommune

att: Lasse Kolbjørn Anke Hansen

PB 7900

5020 Bergen

Tel: +47 99 22 84 58

E-post : lasse.hansen@hfk.no 

Org.nr.: 984 041 225

Glemt passord